Corlaer College en vaardighedenonderwijs in VMBO

Natuurlijk is goed onderwijs bij het Corlaer College de hoogste prioriteit. Wij vinden echter dat niet alleen theoretische kennis van belang is, maar hechten ook grote waarde aan praktische vaardigheden die te maken hebben met het leren om te leren. Zo hebben wij in de onderbouw van het VMBO basis/kader vaardighedenonderwijs, waarbij de leerlingen verschillende vaardigheden opdoen zodat ze beter voorbereid worden op het vervolgonderwijs. Op deze manier denken wij bij het Corlaer College meer bij te dragen aan het leerproces van onze leerlingen.

VMBO op het Corlaer College

Op het Corlaer College vinden wij het van groot belang om niet alleen havo en atheneumleerlingen de kans te geven op ontwikkeling, maar zeker ook VMBO onderwijs aan te bieden. Het volledige spectrum aan onderwijsniveaus van LWOO tot aan atheneum kan dan ook op het Corlaer College worden gevolgd. Door deze brede aanpak zijn er voor de leerlingen op het Corlaer College meer mogelijkheden om eenvo

udiger op en af te stromen, zodat er volledig op de onderwijsbehoeftes van de individuele leerlingen wordt ingespeeld.

Verder vinden we het bij het Corlaer College van belang dat leerlingen een positieve ervaring hebben tijdens hun middelbare schooltijd. Daarom bieden wij veel mogelijkheden om interesses en kennis uit te bereiden waar de leerlingen willen. Zo hebben wij op het Corlaer College een speciale techniekklas en een sportklas, zodat leerlingen met een specifieke interesse voor één van deze onderdelen de mogelijkheid krijgen om hier meer over te leren.

Vaardighedenonderwijs op het Corlaer College

Ook het vaardighedenonderwijs op het Corlaer College is een voorbeeld van het meegeven van een positieve ervaring. Veel leerlingen uit de onderbouw van het VMBO vinden het lastig om de overgang van basisonderwijs naar middelbare school te maken. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat op de middelbare school meer zelfstandig gewerkt en gepland moet worden. Door vaardighedenonderwijs in de eerste twee leerjaren van de middelbare school aan te bieden leren de leerlingen hoe ze zelfstandig kunnen leren, worden ze beter voorbereid op het vervolg van hun onderwijs en kunnen ze ook vaardigheden leren die in toekomstige banen nuttig blijken te zijn.

Voorgaande jaren hebben uitgewezen dat het vaardighedenonderwijs een groot succes is. De leerlingen van het Corlaer College krijgen zo ondersteuning waar nodig, maar doen vooral kennis op die voor de persoonlijke ontwikkeling van groot belang is. Het Corlaer College merkt dat door vaardighedenonderwijs te bieden de leerlingen makkelijker zelfstandig kunnen werken en de rest van hun schooltijd eenvoudiger doorkomen.

Een brede, maar kleinschalige school

Bij het Corlaer College vinden we het van groot belang dat we een breed aanbod hebben aan onderwijsniveaus. Dit om de leerlingen een kans te geven om hun schooltraject op de best passende manier vorm te geven. Opstromen en afstromen wordt zo eenvoudiger, wat ervoor zorgt dat het beste uit elke individuele leerling wordt gehaald. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om kleinschalig te blijven. Door twee verschillende locaties houden we onze kleinschaligheid en voelen de leerlingen van het Corlaer College zich prettig en op hun gemak

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn